اینستاگرام، ۳ دلیلی که باعث شده ۸۰ درصد ایرانیها عاشقش بشن

من نمیدونم شما چند سالتون هست 20 سال 30 سال 40 سال… ولی اون موقع که تازه تلویزیون به خونه ها اومد . . .